Loopbaancoaching

Erkend en gecertificeerd

Tijdens het loopbaanadvies traject, dat gemiddeld bestaat uit een viertal gesprekken, ligt het accent op het inzicht krijgen in kwaliteiten en drijfveren, in relatie tot werk. Aan de hand van tests en gesprekken ontstaat een goed inzicht in de persoonlijke mogelijkheden en interesses, waarna eventuele volgende stappen kunnen worden gezet.

Loopbaancoaching kan ingezet worden om verschillende redenen. Mensen ontwikkelen zich, doen nieuwe ervaringen op, maken levensfasen door. Behoeften en wensen veranderen mee, ook wat betreft werk. Nieuwe wensen, ambities, evenals een ontstane, specifieke problematiek of onvrede met de inhoud van een functie, kunnen aanleiding zijn voor een koersverandering in het werk. Het doel is vrijwel altijd het vinden van nieuw perspectief, passend bij de kwaliteiten en mogelijkheden van de kandidaat. Het vinden van een organisatie waarin je mag en kan doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent, dat is het doel.

Afscheid nemen van de oude situatie is voor de meeste mensen niet eenvoudig, hieraan wordt dan ook aandacht besteed tijdens het traject. Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Deze vragen vormen de kern van de volgende  fase van het traject. Als hier een duidelijk antwoord op is start de volgende fase, waarin netwerken en het onderzoeken van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt de rode draad vormen. Uiteindelijk gaan we aan de slag met het benaderen van de arbeidsmarkt, waarbij het schrijven van een CV, gerichte en open sollicitatiebrieven en het voeren van sollicitatiegesprekken de belangrijkste onderwerpen vormen.

De precieze invulling van een traject is altijd maatwerk!

Outplacement

Organisaties en werknemers kunnen om diverse redenen afscheid van elkaar nemen, hetzij vrijwillig hetzij gedwongen. Reorganisatie, fusie of verschil van inzicht. Soms gaat het om één individuele medewerker, bij reorganisaties worden veelal meerdere medewerkers tegelijk aangemeld. Bij meerdere aanmeldingen tegelijkertijd kan er gekozen worden voor groepsbijeenkomsten, die door de kandidaten veelal als zeer waardevol worden ervaren.

Re-integratie

Helaas komt het voor dat medewerkers door gezondheidsproblemen langdurig niet in staat zijn om hun (eigen) functie uit te oefenen.  In eerste instantie zal de focus liggen op het onderzoeken van mogelijkheden bij de huidige werkgever (re-integratie 1e spoor), mocht dit onvoldoende perspectief bieden dan zal er ook elders gezocht moeten worden (2e spoor). Uitgaande van de mogelijkheden en interesses van de medewerker wordt er gezocht naar passende mogelijkheden op de arbeidsmarkt.


Spreekt mijn manier van werken je aan?

In een vrijblijvend gesprek maak ik graag kennis en licht ik de mogelijkheden toe.