wewerken

Deze website is gerealiseerd in samenwerking met wewerken.

wewerken is een werk/trajectplaats voor design en online communicatie voor mensen in en rondom gemeente Arnhem. Het betreft mensen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben bij wonen, werken, zorg en participatie.